Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi
 
Sứ mệnh thứ nhất : chúng tôi tin tưởng rằng sứ mệnh đầu tiên của chúng tôi là sứ mệnh đối với khách hàng, chúng tôi có sứ mệnh đem đến cho họ các sản phẩm, dịch vụ đã được sử dụng phổ biến ở các nước phát triển với chất lượng chấp nhận được và giá cả phải chăng.
 

Sứ mệnh thứ hai : của chúng tôi là sứ mệnh đối với những người đang cùng làm việc, những người lao động ở các công trình và văn phòng của Công ty, họ phải được công ty đảm bảo an toàn lao động, có chế độ đãi ngộ hợp lý, chế độ quản lý công bằng, điều kiện làm việc an toàn và trật tự. Người lao động phải được quyền đưa ra đề nghị & nói ra các điều chưa được hài lòng. Phải tạo cơ hội thăng tiến cho những ai đủ điều kiện và mỗi người phải được xem xét dựa trên nhân phẩm và năng lực của họ.
 

Sứ mệnh thứ ba: dùng cho đội ngũ quản lý của Công ty, họ phải là những người có tài, có đạo đức, kinh nghiệm và có khả năng. Họ phải là những người hiểu biết và cư xử theo những lẽ phải thông thường.
 

Sứ mệnh thứ tư: là sứ mệnh đối với cộng đồng, Công ty là nơi tạo ra rất nhiều việc làm cho xã hội, là môi trường lý tưởng cho các kỹ sư tương lai, các sinh viên có điều kiện đến thực tập, và sẵn sàng đón nhận vào làm việc nhiều em có phẩm chất tốt trong số đó.
 

Sứ mệnh cuối cùng: là sứ mệnh đối với các cổ đông, việc kinh doanh phải đem lại lợi nhuận ổn định, bền vững, phải chuẩn bị các khoản dự phòng, tiến hành các nghiên cứu, bù đắp cho các lỗi lầm, thiếu sót. Phải phát triển các chi nhánh, tìm kiếm các công trình mới. Khi tất cả những điều này được thực hiện, các cổ đông sẽ nhận được lợi tức tương xứng.